Filipova dobrodružství

Jedná se o soubor výchovně-vzdělávacích programů pro žáky 1. stupně základních škol a děti v mateřských školkách. Cílem programů je přispět ke zdravému, všestrannému a celistvému rozvoji dětí.

 

Programy pracují s příběhy, do nichž jsou děti aktivně zapojeny, využívají interaktivních metod a práce ve skupinách. Děti tak zábavnou formou získávají informace o fungování jejich těla, mezilidských vztazích (společnosti) a životním prostředí. Programy vedou děti k uvědomění si zodpovědnosti za vlastní zdraví, motivují žáky ke zdravému životnímu stylu a napomáhají předcházet patologickým jevům jako je kouření, alkoholismus a narkomanie.

Programy jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). Naplňují především vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, tematický okruh Člověk a jeho zdraví, některé programy také vzdělávací oblast Člověk a svět práce Jsou vhodným doplněním učiva péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky a zdraví. Programy tak napomáhají v rozvoji klíčových kompetencí a naplňování průřezového tématu Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova. 

Soubor vychází ze stejnojmenných knih, které si mohou pedagogové u nás zakoupit a následně na programy navázat při práci s žáky.

Autor: pavelm
Děti stavějí potravinovou pyramidu Které potraviny jsou zdravé? Lektor s Filipem
Název souboru Popis souboru Velikost Typ souboru
Nabídka Filipova dobrodružství 1.2 MB doc
Poslední aktualizace:
29.10.2018

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.