O nás

Centrum Generace, o.p.s., je některými svými projekty zaměřeno na ochranu oprávněných zájmů dítěte. Krajský úřad Libereckého kraje vydal 13.2.2013 Centru Generace, o.p.s., pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.

Na základě tohoto pověření vstupujeme do rodin, kde děti nejsou v péči vlastních rodičů (důvodem může být např. úmrtí rodičů, závažná nemoc znemožňující péči o děti, výkon trestu nebo selhání rodičovské péče), ale kde se o děti starají jiní lidé, zpravidla pěstouni.

Naším posláním v rámci uděleného pověření je ulehčení náročné situace dětí a pečujících osob se záměrem zajištění co nejpříznivějšího psychosociálního vývoje dětí.

V rodinách poskytujících dlouhodobou pěstounskou péči nepříbuzným dětem nabízíme podporu a pomoc podle jejich potřeb v oblasti péče o svěřené děti, pomáháme pěstounům při řešení náročných životních situací, často právě v souvislosti s přijetím dítěte do rodiny, s jeho adaptací na nové prostředí a novou situaci. Tam, kde to je možné a žádoucí, podporujeme rodinu a děti v kontaktu s původní rodinou, poskytujeme neutrální prostor ke kontaktu, nabízíme službu asistovaného kontaktu.

Rodinám poskytujícím pěstounskou péči na přechodnou dobu nabízíme podporu a pomoc podle jejich potřeb v oblasti péče o svěřené děti, ale také podporu, případně psychologickou podporu a odbornou pomoc, případně službu asistovaného kontaktu při předávání dětí nebo při kontaktu s původní rodinou nebo novou náhradní rodinou.

V případě příbuzenské pěstounské péče pomáháme pěstounům vyrovnat se s náročnou životní situací, která se jich osobně dotýká. Podporujeme pěstouny v jejich snaze nahradit dětem chybějící péči a lásku, ale také se snažíme posilovat jejich rodičovské kompetence. Naším záměrem je umožnění optimálního vývoje dětí, které se vyrovnávají se zátěží rodinné historie a narušených vztahových vazeb v rodině. Také zde věnujeme velkou pozornost, pokud je to možné, kontaktu dětí s biologickými rodiči.

Naše služby jsou určeny rodinám, kterým bylo rozhodnutím soudu svěřeno dítě do pěstounské péče a které s námi mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Centrum Generace vytváří tzv. rodinné centrum, které nabízí například služby mateřského centra, miniškolky, volnočasových aktivit pro děti a celé rodiny. Získané pověření k sociálně-právní ochraně dětí nám umožňuje využívat zázemí, služby péče o děti a tým vytvářející atmosféru klidu a přijetí také k podpoře lidí poskytujících náhradní rodinnou péči.

Nabízíme příjemný a bezpečný prostor, kde doprovázející odborní pracovníci zajišťují různé formy podpory pečujících osob s cílem pozitivně ovlivnit situaci dítěte.

 

Náš tým:    Světluše Jiráňová, Dis., vedoucí pěstounské péče a klíčová pracovnice                        

                 Bc. Gabriela Zemanová, klíčová pracovnice

                 Mgr. Karla Činčalová, ředitelka Centra Generace, o.p.s.

                 Externí lektoři vzdělávání pěstounů

                 Pracovníci zajišťující péči o děti

 

Financování: Činnost podpory pěstounské péče je financována ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Nárok na státní příspěvek vzniká z titulu uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče.

Poslední aktualizace:
8.7.2019

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Kunratice u Cvikova 73
Kunratice u Cvikova
471 55

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.