Naše poslání

Centrum Generace je rodinné, vzdělávací a volnočasové centrum, jehož posláním je poskytovat bezpečný prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou navazovat nové vztahy, setkávat se, kvalitně trávit volný čas, vyměňovat si své zkušenosti, vzdělávat se a zapojit se do společnosti spolu se svojí rodinou. Centrum Generace se prostřednictvím svých služeb snaží předcházet negativním jevům v rodině, podporovat její funkčnost a mezigenerační soužití. Činnost Centra se zaměřuje také na rodiny ohrožené a rodiny dysfunkční a pomáhá jim v procesu integrace a socializace. Za účelem naplnění poslání poskytuje veřejnosti tyto služby:

a) Provozování mateřského centra Krteček zaměřeného na integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných;

b) Poskytování volno-časových a vzdělávacích programů a akcí;

c) Výkon sociálně-právní ochrany dětí v programu podpory pěstounských rodin, rodin sociálně znevýhodněných, rodin s dítětem zdravotně postiženým, v programech prevence a ochrany dětí před škodlivými vlivy.

Filozofie a cíle

Centrum Generace je rodinné, křesťanské, vzdělávací a volnočasové centrum, které vzniklo na základě dobré vůle majitelů budovy „Lidušky“ v Palachově ulici, jejichž přáním bylo zkvalitnit životy svých spoluobčanů.

Jako tým pozitivně laděných lidí jsme přijali tuto výzvu a na základě našich křesťanských hodnot jsme se rozhodli vytvořit prostředí vyzařující energii dobrých vztahů, kde bychom formou přednáškové, klubové, výukové a poradenské činnosti pomáhali občanům smysluplně a hodnotně využívat čas. Cílem těchto aktivit je posilovat mravní a etické uvědomění občanů, posilovat rodinnou a generační soudržnost, budovat toleranci mezi skupinami, pomáhat lidem v tíživé životní situaci, vést rodiče a děti k zodpovědnému přístupu k životu a tím předcházet negativním jevům v rodinách i ve společnosti.

Domníváme se, že současný stav společnosti a její nasměrování není zcela příznivě nakloněn rodině, jak v užším tak v širším smyslu. Jak vyplývá z běžně dostupných sociologických studií, je počet rozvodů na počet uzavřených manželství znepokojující. Rovněž studie o agresivitě či kriminalitě dětí a mládeže svědčí o nebezpečném trendu. Není nám lhostejná ani situace starších občanů, kteří často trpí osamělostí a ztrátou smyslu života. To vše svědčí o tom, že v dnešním konzumně, materialisticky a sobecky zaměřeném světě se hodnoty jako rodina, věrnost, mravnost, úcta, tolerance či prostá slušnost dostávají do pozadí. Vnímáme posun těchto hodnot jako alarmující a prostřednictvím komunitního Centra Generace se chceme podílet na procesu vrácení těchto hodnot na přední místa žebříčku etických norem.

Prostřednictvím aktivit Centra Generace chceme lidem pomáhat rozvíjet základní vztahové dovednosti jako komunikace, vědomí vlastní hodnoty, pozitivní hodnocení druhých, empatie a sdílení svých emocí, řešení konfliktů, vytváření pozitivních vzorců chování.

Poslední aktualizace:
8.7.2019

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Kunratice u Cvikova 73
Kunratice u Cvikova
471 55

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.