Nabídka přednášek a besed preventivní péče pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Sex, AIDS a vztahy: Rizikové chování dospívajících, vliv drog, okolí a médií na chování a rozhodování.

Přátelství a láska: Samota, hledání partnera, budování vztahů, rozdíly ve vnímání sexuality mezi chlapcem a dívkou.

Rodina: Rodina je největší poklad. Co dělat pro to, abych takovou rodinu mohl mít?

Pornografie a kult těla: Manipulace pomocí různých médií, o pozadí pornografického průmyslu a jeho efektu na lidské životy.

Image nebo charakter?: Krása je víc než souhrn fyzických rysů.

Jak si nenechat ublížit: Seznámení se  způsoby, jak postupovat v situacích ohrožení, jak poznat a jednat s lidmi, které někdo zneužil.

Šikana: Agrese (fyzická, psychická, sexuální a kyber-šikana) a její prevence.

Kyberšikana: Seznámení s různými novými formami šikany přes internet, mobil, atp., a tím, jak se před nimi chránit.

Kouření: Kouření jako důsledek psychické manipulace. Finanční a zdravotní důsledky.

Alkohol: Alkohol - nejtolerovanější droga u nás. Jak se vyhnout závislosti.

Peníze: Peníze samy o sobě nejsou špatné, ale když nejsou správně používány, mohou být nebezpečné.

Holocaust: Seznámení se způsoby a formami násilí během holokaustu, odkaz holocaustu pro nové generace, možný přínos holocaustu pro současnou generaci.

Sekty: Na co si dát pozor: praktiky novodobých sekt (náboženských i nenáboženských) a jejich nebezpečí pro mladé, hlavní znaky sekt.

Beseda o bleskových povodních v libereckém kraji. Smyslem této besedy je umožnit studentům nahlédnout do zákulisí neziskových organizací, jejich spolupráci a mechanismech, které používají, aby jejich pomoc byla co nejefektivnější.  

Život v nejbohatší zemi (o životě v USA): Srovnání tamější kultury s tou naší. Obrázky, zážitky a zkušenosti ze sedmiletého pobytu v USA, včetně práce v psychosociálním týmu v New Yorku po pádu "dvojčat".

Život v nejchudší zemi (o životě v Bangladéši): Postřehy z cest a kontrolní mise s humanitární organizací do Bangladéše, adopce dětí na dálku, pomoc chudým zemím.

Ekologická stopa: Víte, kolik místa potřebujete k životu, když se spočítá vaše každodenní spotřeba? Stačila by planeta, kdyby všichni lidé žili jako já. Povídání o projektu ekologická stopa, výpočet ekologické stopy pomocí PC programu, simulační hry na téma trvale udržitelného rozvoje, informace o ekologicky šetrném chování.

Zažijte Afriku: Simulační hra o globálních problémech lidstva na přikladu Afrického kontinentu.  Žáci na chvíli řeší problémy domorodců v africké vesnici jako hladomor, občanskou válku i nebezpečné choroby. Jaká pomoc je opravdu účinná? Program o globálních problémech a rozvojové pomoci.

Na  kole za polární kruh: Vyprávění o cyklistické cestě na nejsevernější konec evropské pevniny. Postřehy a zážitky ze skandinávské přírody, krajiny a společnosti. Tří měsíční cesta na kole přes Polsko, Německo, Švédsko, Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu měřila necelých 9 tisíc kilometrů.

O Bibli: Stručné představení obsahu Bible a její historie.

Povídání o křesťanství: Představení křesťanství a s ním spojená témata  (Vánoce, Velikonoce, biblické příběhy, biblická proroctví ve vztahu k diskutovanému a zfilmovanému tématu konce světa v roce 2012). 

Nabídka přednášek a besed preventivní péče pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Nabídka přednášek a besed preventivní péče pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Nabídka přednášek a besed preventivní péče pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Nabídka přednášek a besed preventivní péče pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Nabídka přednášek a besed preventivní péče pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Nabídka přednášek a besed preventivní péče pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Nabídka přednášek a besed preventivní péče pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Nabídka přednášek a besed preventivní péče pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Nabídka přednášek a besed preventivní péče pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Poslední aktualizace:
29.10.2018

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.