Sociálně právní ochrana dětí

Centrum Generace v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí:

- poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů s péčí o dítě

- poskytuje nebo zprostředkovává poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

- pořáda v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovou

- vykonává činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

- zřizuje a provozuje zařízení odborného poradenství pro péči o děti

- zřizuje a provozuje výchovně rekreační tábory pro děti

- uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče

- poskytuje odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytuje poradenskou pomoc fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče

- poskytuje výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sleduje výkon pěstounské péče

- vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Poslední aktualizace:
29.10.2018

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.