Probační program pro mladistvé

Předmět projektu:

Projekt reaguje na potřebu realizace programu, který by pomohl mládeži ohrožené příklonem ke kriminálnímu chování přestavět životní hodnoty, získat informace vedoucí k lepší orientaci ve společenském a právním systému státu a k dodržování společenských pravidel.  Předmětem programu je mládež, která má zkušenost s protiprávním jednáním (v péči Probační a mediační služby ČR) nebo  pochází ze sociálně slabšího prostředí se sklonem k protiprávnímu jednání nebo je v péči  kurátorů pro nějaký výchovný problém.

Akreditovaný program Právo pro každý den společnosti Partners Czech o.p.s., je jednou z možností práce s uvedenou skupinou. Podmínkou pro realizaci programu jsou specielně proškolení lektoři a prostředí umožňující realizaci dlouhodobého zážitkového semináře, dále spolupráce s Probační a mediační službou ČR, Okresním soudem v Liberci, kurátory , případně Policií městskou či ČR. Ve spolupráci s uvedenými složkami probíhá vytipování vhodných klientů pro program. Předpokladem je dobrovolná účast na základě podepsané dohody, v některých případech lze soudem jako alternativní trest program nařídit .

Obsahem semináře (35-40 hodin v rozmezí 2-3 měsíců) jsou otázky pracovního a rodinného práva,  trestního řádu, společenské etiky, osobnostního růstu, prevence užívání návykových látek. Témata jsou zpracována v uvedeném akreditovaném programu, aktualizována autory - společností Partners Czech - podle případných změn zákonů a jiných pravidel a také  touto společností supervidována.

                                                                           

Cíl projektu:

Cílem realizace programu je šíření znalostí a vědomostí vedoucích ke způsobu života mládeže v mezích zákona a etiky. Skupina je složena z 10 – 15 osob, které při 75% účasti na jednotlivých lekcích  dostávají osvědčení   o absolvování semináře, které pro ně může být polehčující okolností v případě soudního jednání o nějakém přečinu nebo méně závažném trestném činu. V ostatních případech prostě slouží k lepší orientaci ohrožených osob v právním systému a doporučuje a podporuje správnou volbu představovaných možných vzorců chování v modelových situacích nebo konkrétních příkladech ze života klientů.

 

Realizační tým:

Světluše Jiráňová, koordinátorka projektu

Mgr. Eva Mašková, probační úředník PMS Liberec

Bc. Dušan Václavíček, proškolený lektor

Zdeněk Melich, proškolený lektor

Poslední aktualizace:
8.7.2019

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Kunratice u Cvikova 73
Kunratice u Cvikova
471 55

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.