Viděli jsme je, sáhli jsme si na ně, jsou skutečné, potřebují pomoc!

... Již po cestě do Gopalgonj nám náš řidič a zároveň dobrý přítel Dr. Moskaly vyprávěl o příběhu desetiletých dvojčat – Srity a Prity, které sám přivedl do školy a zachránil jim tak život a možná i jejich budoucnost. Už tehdy tento příběh zaujal členku naší skupiny KK. Jak rychle se rozhodla pro cestu do Bangladéše, tak rychle se rozhodla adoptovat tato dvojčata: „Byl to velice silný zážitek vidět všechny tyto děti, ale přesto jsem vyhlížela ta svá dvojčátka. Poprvé jsem je uviděla a mohla se s nimi osobně seznámit po večerním oslovení celé školy. Drobounké dívenky si mně váhavě prohlíželi, až na povel mi podali ruku, studenou dlaničku vložili do mé a tak se mé emocionální spojení s nimi ještě více upevnilo. Ten dotyk znamená možná víc než si kdo může myslet. Po večeři jsem je viděla znovu, právě v momentě, kdy dostávali od jejich zachránce (našeho řidiče Bipula) drobné dárky, které jim přivezl z hlavního města Dhaky. Bylo zajímavé pozorovat jejich výraz skýtající směs údivu, radosti, zkoumání, nadšení a obavy zároveň. Když jsem jim jejich dárečky obdivovala, bylo vidět, že jejich ostych ke mně pomalu ustupuje.

Ráno, když nás přišli pozdravit ke snídani, už se usmívali zdálky a běželi ke mně s napřaženou rukou, aby mně mohli pozdravit. Udělali jsme několik společných fotek a já jednu z nich od té doby mám na monitoru počítače. I když vím, že je minimálně rok do naší další cesty do Bangladéše neuvidím, v mém srdíčku a před mými zraky budou každý den. To málo, co pro ně můžu udělat, přispět jim finančně na studium a živobití, mně velice těší a věřím, že ta moje dvojčátka se díky této pomoci někam v životě dostanou.

Ačkoliv už nejsem nejmladší, jsem pro samou práci zatím bezdětná – tedy až do dnešního dneJ, kdy jsem adopci potvrdila se Samari, o.s. Hned jsem tuto radostnou zprávu o dvou přírustcích do rodiny poslala mamince do Čech s tím, že jí gratuluji, že se stala hned dvojnásobnou babičkou. To jste neviděli ten údiv a úžas nad fotkami mých desetiletých dvojčátek Srity a Prity, které jsem domů poslala. Maminka se hned ptala, jestli mohou přijet k nám do Čech a co víc ještě pro ně můžeme udělat. Když jsem jí navrhla, že jim připravíme vysokoškolský studijní plán v naší zemi, myslím, že hned po odkliknutí mailové odpovědi běžela na Technickou univerzitu v Liberci přihlásit je do prvního semestruJ. To přece nemůže být nereálné, ne? A navíc po vzoru bengálských zvyků začalo poté vyjednávání o domlouvaných sňatcích mezi mými děvčaty - dvojčaty (10 let) a syny – dvojčaty dalšího člena naší bengálské mise Petra Činčaly (12 let) J

Ale to asi ani není cílem adopcí na dálku, vytrhnout bengálské děti z jejich domoviny a připravit jim nový, pro ně jistě velmi neznámý a odlišný život v Evropě. Naše podpora chudým bengálským dětem by měla přinést jejich vzdělání a uplatnění v životě v místě, kde jsou doma, se svými blízkými a kamarády.

Ing. Karla Kohoutová

 

Viděli jsme je, sáhli jsme si na ně, jsou skutečné, potřebují pomoc!
Poslední aktualizace:
29.10.2018

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.