Tisková zpráva: KIP tým libereckého kraje

Dne 30.8. 2010 se poprvé oficiálně setkal komunitní intervenční psychosociální tým. Krizová situace ze 7.8. 2010 – povodně na liberecku vyžadovala okamžité nasazení týmů psychosociální pomoci lidem ze zasažených oblastí. V akutní fázi se podařilo navázat spolupráci neziskových organizací, které pracovaly pod koordinací krizového štábu HZS.

Protože už delší dobu někteří přípravovali založení KIP týmu v LK, současná potřeba střednědobé a dlouhodobé pomoci dala podnět, aby byl tým ustanoven a začal fungovat. „Reálná mimořádná událost prověřila naše možnosti, schopnosti a ochotu pomoci v oblastech, na které jsme i z naší běžné činnosti cvičeni a školeni. Tou je právě i psychická podpora,“ řekla Jana Molešová, nová koordinátorka KIP týmu.

Této schůzky se zůčastnili zástupci organizací ADRA, ČČK oblastní spolek Liberec, ELVA Help, Charita, Bílý kruh bezpečí, Most k naději a další dobrovolníci. Setkání se konalo v Centru Generace, které poskytuje zázemí psychosociálnímu týmu od začátku srpnových povodní.

Na interní poradu navazovalo setkání s ředitelem centra CIPSLK Mgr. Ivo Brátem, se kterým se dojednaly možnosti společného postupu a návaznosti jednotlivých služeb zasaženým.

Komunitní intervenční psychosociální tým, který už v jiných krajích funguje, má za cíl vykonávat terénní formu pomoci lidem a komunitám zasaženým mimořádnou událostí, jako např. živelná pohroma, autonehoda a podobná neštěstí. Nabízí podporu v oblasti duševní, sociální, duchovní a tělesné. Základním posláním týmů je aktivně vstupovat do pomoci při a po mimořádných událostech a přispívat ke zlepšování připravenosti občanů i komunity na takové události.

„Mimořádné události si nikdo nepřeje. V případě libereckých záplav vedlejším přínosem je, že se po dlouhém přípravném období podařilo sformovat KIP tým, který bezprostředně převzal smysluplnou činnost terénní práce,“ dodal Mgr. Daniel Hrdinka, národní koordinátor KIP týmu ADRA.

Střednědobá pomoc KIP týmu je plánovaná do konce listpadu 2010.

Jana Molešová, koordinátorka KIP týmu
Email: janamolesova@volny.cz
Mobil: 608 703 467
Web: www.centrumgenerace.cz

Poslední aktualizace:
29.10.2018

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.