Asistovaný kontakt

Služba Asistovaný kontakt realizovaný v Centru Generace ve zvláštní agendě projektů sociálně-právní ochrany dětí, bude
od 1.1.2017 probíhat pod hlavičkou: CENTRUM PROTĚŽ, z.ú., IČ: 05259266, Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1.
Centrum Protěž bylo založeno Centrem Generace za účelem převzetí agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Služba Asistovaný kontakt (AK) je určena:

 • rodinám s dětmi ohroženými konfliktem rodičů,
 • rodinám, kde se rodičům nedaří o dítěti komunikovat v jeho zájmu,
 • rodinám, ve kterých dítě ztratilo vazbu na jednoho z rodičů a ten ji chce obnovit.

Služba AK:

 • pomáhá navázat zpřetrhané a zlepšovat narušené vazby dítěte na jednoho z rodičů či prarodičů,
 • zabraňuje vytvoření syndromu zavrženého rodiče,
 • doprovází dítě při navazování kontaktu s odloučeným rodičem v neutrálním prostředí rodinného centra,
 • pomáhá rodičům nastavit pravidla dalšího setkávání rodiče s dítětem bez odborné asistence.

Služba Asistovaný kontakt (AK) zahrnuje:

 •  vstupní diagnostiku rodiny a nastavení individuálního plánu AK podle potřeb dítěte,
 •  přípravu dítěte i rodičů na kontaktování s odloučeným rodičem,
 •  doprovázení dítěte i rodičů v procesu změn v rodinném systému,
 •  konzultace a doporučení o vhodném přístupu k dítěti po asistovaném setkání,
 •  zprostředkování dohody rodičů o dítěti.

Koordinátorka kontaktů:

Světluše Jiráňová, Dis., 775 776 161, jiranova@centrumgenerace.cz

Vedoucí služby:

Mgr. Jitka Marečková, jitka.mareckova@post.cz

Poslední aktualizace:
29.10.2018

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.