Dětská skupina Včelka

Dětská skupina při Centru Generace v Liberci pro děti od 2 do 4 let

Dětská skupina Včelka je podpořena Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu zaměstnanost v realizaci projektu Dětská skupina při Centru Generace v Liberci registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008584 prioritní osa OPZ: 1, v období od 1. 9. 2018 do 31. 8.  2020.

Školkový rok 2018 - 2019:

 • celodenní program od 7:00 do 16:30, děti můžete vyzvedávat již po 15h 
 • 5 dní v týdnu (pondělí - pátek)
 • pro děti od 2 do 4 let
 • 12 dětí ve skupině - invididuální přístup
 • školkový rok začíná 3. září 2018 a končí 28. června 2019
 • péče o děti je zajištěna i přes léto nabídkou týdnů letní školky

Přihlášování do školky spuštěno v pátek 18.5.:

Vyplněnou přihlášku:

 • zašlete na e-mail: detskaskupina@centrumgenerace.cz
 • nebo přineste osobně do Centra Generace, o.p.s., Palachova 504/7, Liberec 1
 • pro bližší informace kontaktujte Mgr. Danu Jiruškovou, 775 765 666
 • přihlašování probíhá v průběhu celého roku, pokud to kapacita dovolí

Ceník:

Celodenní program: pondělí - pátek 7:00 - 16:30
Dotovaná cena: 3 500Kč/měsíc

Podmínky pro rodiče:

 • alespoň jeden z rodičů musí být zaměstnán, nebo vykonávat podnikatelskou činnost, nebo studovat, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledat
 • podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny

Jaký máme program a kdo ho zajišťuje?

 • milý a kvalifikovaný tým
 • program v jednotlivých blocích s výtvarnými a tvůrčími činnostmi, zpěvem, rytmikou, cvičením a hrami dle tematického ročního plánu, respektována potřeba volné hry
 • dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu, procházky, výlety, kulturní a vzdělávací aktivity
 • přirozeně hravé, aktivní prostředí, v němž se děti v menším kolektivu učí vnímat a respektovat se navzájem
 • důraz na přirozený rozvoj dítěte: zdravý citový, rozumový a tělesný rozvoj
 • osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnot, mezilidských vztahů a hygienických návyků

Jak se stravujeme?

 • dopolední i odpolední svačiny pro děti připravujeme přímo u nás, jsou pestré, s dostatkem zeleniny a ovoce
 • obědy zajišťujeme dovozem z vegetariánské restaurace Ánanda
 • stravné celkem: 65 Kč/den (45 Kč/oběd + 20 Kč/svačina)
Název souboru Popis souboru Velikost Typ souboru
Přihláška DS Včelka 2018 - 2019 66.71 KB docx
Poslední aktualizace:
23.5.2018

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.