Služby

V rodinách, se kterými máme uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, poskytujeme:

 1. Pravidelné konzultace klíčového pracovníka s pečujícími osobami a dětmi jednou za 2 měsíce, další konzultace
  a osobní nebo telefonické intervence v případě potřeby.
 2. Nabídnutí a zprostředkování psychologické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců.
 3. Zajištění povinného vzdělávání pěstounů minimálně v rozsahu 24 hodin ročně
 • realizací vzdělávacích seminářů pro pěstouny různého rozsahu (dvouhodinové, půldenní, víkendové),
 • úhradou nákladů za vzdělávací program jiného poskytovatele podle vlastní volby na základě individuální domluvy, 
 • poskytnutím odborné literatury nebo jiného vzdělávacího materiálu.
 1. Pomoc při zajištění čerpání zákonného nároku pěstounů na celodenní odpočinek v rozsahu alespoň 14 dní
  za kalendářní rok, pokud dítěti jsou alespoň dva roky
 • nabídkou příměstských táborů pro předškolní děti vlastní organizace,
 • zprostředkováním a částečnou úhradou táborů pořádaných jinými organizacemi,
 • částečnou úhradou nákladů na individuální zajištění péče o děti v odůvodněných případech (např. dítě do 3 let věku).
 1. Trvalou nebo dočasnou pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě, zejména zajištěním krátkodobé péče
 • po dobu, kdy je osoba pečující o dítě uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,
 • při narození dítěte,
 • při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
 • při úmrtí osoby blízké
 1. V souladu s individuálním plánem ochrany dítěte poskytujeme pomoc a neutrální prostor při kontaktu dětí s původní
  rodinou. Podporujeme udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména
  s rodiči a umožňujeme styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak. 
  Pokud to situace vyžaduje, nabízíme a doporučujeme odbornou službu asistovaného kontaktu jako samostatnou
  službu poskytovanou v rámci odborného poradenství Centrem Generace.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace:
29.10.2018

Kontaktní údaje:
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

Číslo účtu (CZK):
35-6226720227/0100
Telefon:
723 449 585
Email:
Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018 Rozlučka s Krtečkem - květen 2018
Přihlášení
Obnovení hesla
Mapa stránek
Hlavní strana
©2012 Tomáš Fúsek ml.